10 saker jag tänker när jag ... (läser) 
 

1. Hur långt är det till nästa kapitel?
 
2. Hur många sidor har boken?
 
3. Hur slutar boken?
 
4. (Finns det ett förord?)
 
5. Där är ett stavfel
 
6. Bättre ordval, please
 
7. Jag förstår, eller inte
 
8. Måste jag vara smart för att förstå?
 
9. Finns en fortsättning?
 
10. Ett kapitel till, jag är besatt! 

Det här är såklart bara ett urval av tankar som kan dyka upp.
Vad brukar du tänka, när du läser?